Drodzy bohaterowie książki i jej czytelnicy.

Mimo dokładanych starań z naszej strony, nie ustrzegliśmy się kilku błędów w naszej publikacji. Na tej stronie chcieliśmy je sprostować i przeprosić wszystkich zainteresowanych.

Prosimy także o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, które zauważycie czytając "Półtora wieku edukacji pod górą Chełm".


Str. 7
Jest: Alicja Faber-Kulig
Powinno być: Alicja Faber-Kulik

Str. 182
Błędny podpis do zdjęcia.


Jest: K. Grela z klasą V
Powinno być: K. Giera z klasą V

W dziale „Obcy wśród swoich” opisaliśmy historię uczniów wyznania mojżeszowego uczęszczających do przedwojennej szkoły w Cieszynie. Wśród nich byli David i Paul Denholz, synowie Nechemi i Merli Denholzów, mieszkających obok dzisiejszej szkoły w Cieszynie. Dziś możemy już w pełni przedstawić ich losy w oparciu o wspomnienia jednego z nich.

Przeczytajcie Opowieść o braciach Denholz.

Główna | Sprostowania | Opowieści

Copyright: D&W Salamon. Cieszyna 2021