Tu właśnie znajdziecie Państwo Wasze wspomnienia z lat minionych, fotografie, które z różnych przyczyn nie trafiły na strony publikacji, anegdoty z życia szkoły, rozmowy z byłymi nauczycielami itp.

Okazało się, że wiele opowieści zawartych w naszej książce ma swój ciąg dalszy. Zapraszamy więc do dzielenia się z nami, a za naszym pośrednictwem z naszymi czytelnikami historią, która tkwi w Waszej pamięci.

Zechciejcie ją opowiedzieć.
Główna | Sprostowania | Opowieści

Copyright: D&W Salamon. Cieszyna 2021