Barwy pór roku i barwy życia

Często szarością tylko się zdają

A świat jest piękny, lecz jego urok

Widzą te oczy, które kochają (H. Rynkowski)


Wisława Szymborska powiedziała kiedyś, że nie wierzy, by poezja mogła zmienić świat, gdyż prawdziwi twórcy zła nie czytają wierszy. Twórcy zła być może nie czytają poezji, ale czytają ją ludzie wrażliwi, sentymentalni, zakochani, marzyciele, którzy wierzą że świat może być piękny.

Poezja zmienia nas i może dlatego jest tyle dobra na świecie? Dlatego warto czytać wiersze.
John Keating "zdradza" następującą tajemnicę: "Nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna. Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludzkiego, a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo, finanse czy technika to wspaniałe dziedziny, ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości".

I chociaż życie przeminie

Coś jednak po nas zostanie

Ta chwila - jak łza utopiona

W bezkresnym oceanie (H. Rynkowski)


Zapraszamy każdego, kto pisze wiersze do publikacji swojej twórczości na naszej stronie.

Zachęcamy do czytania poezji.


Copyright: D&W Salamon. Cieszyna 2016