Droga. Droga, to początek i koniec, to radość i cierpienie, to przemijanie i wciąż nowe horyzonty, które zachęcają tajemniczością i zniechęcają swym niedoścignieniem. Droga, to bagaż, który wędrowca przygina do ziemi, a jednocześnie jest jego zabezpieczeniem, to wczoraj, dziś i jutro. To pamięć i marzenia, radość sukcesu i gorycz porażki. To ciągłe wybory.Wszyscy znajdujemy się na szlaku prowadzącym do kresu i każdy z nas dźwiga swój bagaż. W jakiej formie dotrzemy do celu, czy poprawnie odczytamy stojące na naszej drodze znaki, czy potrafimy okazać pomoc współwędrowcom – to pytania, które decydują o naszym człowieczeństwie. Ale droga, to również dobre buty, kostur, plecak, mapa i partner
u boku. To szum samochodów i szelest traw na polnej drodze, to znajomy wierzchołek na widnokręgu, zadowolenie
z pokonanego etapu i zawód, gdy wybrana droga prowadzi na manowce. To wiatr we włosach i krople deszczu na twarzy. To życzliwe pozdrowienie, zerwany z drzewa owoc, ulotne piękno, to radosne zmęczenie.

Zatem ruszaj z nami. Już jesteś spóźniony.


Uwaga: Aby przyjemnie korzystać ze strony, wybierz klawisz F11.

Copyright: D&W Salamon. Cieszyna 2016